Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khác hàng

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp Quý khách hiểu rõ loại dữ liệu vaytinchapnhanhshinhan.com thu thập, lý do vaytinchapnhanhshinhan.com thu thập và vaytinchapnhanhshinhan.com xử lý dữ liệu đó như thế nào.

Cam kết của vaytinchapnhanhshinhan.com vaytinchapnhanhshinhan.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Ngoại trừ những trường hợp được liệt kê ở mục “Thu thập thông tin cá nhân” bên dưới đây, vaytinchapnhanhshinhan.com sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

vaytinchapnhanhshinhan.com sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho công ty.

Thông tin vaytinchapnhanhshinhan.com thu thập Khi Quý khách sử dụng trang thông tin điện tử chính thức của vaytinchapnhanhshinhan.com, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách cho đến khi Quý khách xác định đăng ký tư vấn tại vaytinchapnhanhshinhan.com.

Mục đích sử dụng thông tin thu thập được Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được vaytinchapnhanhshinhan.com thu thập trực tuyến từ người sử dụng trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi :

1. Nhằm cung cấp tư vấn thủ tục hồ sơ cho khách hàng các sản phẩm tài chính, các dịch vụ tài chính tiêu dùng cho khách hàng;

2. Nhằm xử lý và kiểm tra và xác minh thông tin, thẩm định, duyệt vay và quản lý khoản vay cũng như các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

3. Nhằm liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin điện tử chính thức của vaytinchapnhanhshinhan.com;

An toàn thông tin trực tuyến Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với vaytinchapnhanhshinhan.com. Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ khỏi những truy cập, xử lý hoặc xóa bỏ trái phép.

vaytinchapnhanhshinhan.com luôn chào đón các ý kiến đóng góp hữu ích để tăng cường bảo mật. Liên hệ hotline hoặc địa chỉ email

XEM THÊM